Before the wedding ceremony, the two stylists were modeling the bride. - Hangzhou City, Zhejiang Wedding Photography -  | Huzhou, Zhejiang, China. Hotel

Hangzhou wedding photographer Leon Wong is an award-winning photographer - China - WPJA.

2019 v12 Photography Competition
Reception Location: 
Huzhou, Zhejiang, China. Hotel
Photo Description: 
Before the wedding ceremony, the two stylists were modeling the bride.
Author Location: 
Hangzhou City, Zhejiang Wedding Photography